LIONS CLUB

Distrikt 101-V

LIONS CANCERFOND VÄST - 2019-12-26


Lions Cancerfond Väst önskar dig och din klubb ett hjärtligt Gott Nytt År. För även om vi inte fick en snövit jul så hoppas vi på ett roligare och bättre 2020. Samtidigt vill vi påminna om att nya anslag till cancerforskningen kommer att delas ut under året. Vid Distriktsmötet den 25 april tillkännager vi vilka som tilldelats anslag och målsättningen är att vi minst skall kunna dela ut 1 700 000:-. Alla inbjudes att vara med om den årliga utdelningsceremonin i maj 2020 på Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. Då kommer mottagarna av våra forskningsanslag att kort redovisa sitt forskningsprojekt och vad de vill nå med sin forskning. Ni vet ju att LCV´s pengar går till den kliniska, patientnära cancerforskningen och mottagarna är oftast yngre läkare / forskare som har upptäckt ett bekymmer med diagnossäkerheten eller behandlingsresultatet i sin läkarutövning. Många är inte etablerade forskare och har därför svårt att hitta finansiärer. LCV gör ofta stor skillnad. För har ett forskningsprojekt fått pengar av oss, så kan de snabbt bli fullfinansierade. Nu återstår dock ett bekymmer eftersom verksamhetsårets intäkter inte täcker vår målsättning till de nya forskningsanslagen. Har Lions julaktiviteter förhoppningsvis varit gynnsamma? Kan LCV bli mottagare av nya intäkter från klubbarna? Vi behöver också få fler månadsgivare. Med 200:-/mån kan man få en skattereduktion med 25%. Ett akut bekymmer vi brottas med är att vi måste få fler medhjälpare att ta emot önskningar om minnesbrev och att skicka ut dessa till begravningar. Men detta gäller även gratulationsbrev. Det mesta kommer in via datorn men en del vill ringa vår servicetelefon och någon måste då svara Hjälp oss genom att anmäla två Lions i intresserad klubb för 3 veckors passning/år. -Den sista önskningen är att vi behöver få in några ytterligare i styrelsen eftersom en ledamot hastigt har avlidit och att vi även har avgående ledamöter. Klubbarna ombedes skicka in nomineringar till distriktets valberedning.Lars Ersmarker Ordförande i Lions Cancerfond Väst

 

Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige

www.lionscancerfond.se Org.nr 802426–3090 BG

900–1926 Servicetelefon: 020–33 44 44

Swish-nummer 900192

Lions Cancerfond Väst

Lions Distrikt 101 VG startade år 2010 ”Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige” (med kortnamnet Lions Cancerfond Väst)för att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumskliniken eller andra sjukvårdsinrättningar i Västsverige.

Lions Cancerfond Väst skall genom bidrag från Lionklubbarna och direkt från allmänheten i form av gåvor, donationer och testamenten insamla medel till cancerforskningen. Svensk Insamlingskontroll beslutade samma år att godkänna stiftelsen som innehavare av ett 90-konto, vilket innebär att Stiftelsen årligen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Precis som i alla aktiviteter och projekt, som Lions bedriver, genomförs allt arbete helt ideellt, vilket gör fondens totala kostnader mycket låga. Över åren skall fondens kostnader inte överstiga 5%. Våra administrativa kostnader är således avsevärt lägre än de flesta andra insamlingsfonder.

Cancerfonden 2019 09 29

 

Läs mer på lionscancerfond.se

Bilagor:
FilBeskrivning
Ladda ner den här filen (Cancerfonden_2019-09-29.pdf)Cancerfonden_2019-09-29.pdf 
Cookies

Vår webbplats använder cookies