LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Vad händer med de pengar vi donerar till vår egen bank, LCIF?

Ibland har jag hört att man sagt att ”varför ska vi skicka pengar till USA vi får ju inget tillbaka”.

Jag har därför via LCIF tagit redan på vilka projekt över tiden som fått ett s.k. Grant dvs projektbidrag av LCIF och av sammanställningen framgår också hur mycket vart och ett av projekten fått sedan vi fick det första 19-02-1982 och fram till det senaste 20-08-2020. Den totala summan uppgår till 2.996.419 USD, det är lite svårt att säga vad detta motsvara i svenska kronor eftersom dollarkursen varierat kraftigt över åren. En försiktig beräkning med en genomsnittskurs på 9 kronor per dollar ger dock 26.967.771 kronor.  Bidragen har, enligt min mening, kraftigt bidragit till att vi med framgång kunnat genomföra många projekt över åren.

Exempel på projekt som fått bidrag är skolprojekten i Rumänien och Nepal, Rent Vatten i Somalia och vårt tältprojekt Bring Quality to Life m.fl.

Jag tycker att bidragssammanställningen pekar ”vad vi får ut när vi skickar pengar till USA” och hur viktigt det är att vi gör det.

Just nu pågår Kampanj 100 som är avsedd att skapa möjlighet för Lions över hela världen att även i framtiden kunna få bidrag till bra projekt som är till hjälp för de av våra medmänniskor som har behov av vårt stöd.

En slant till LCIF, stor som liten, är mycket välkommen och den stärker våra möjligheter att kunna vara starka när vår hjälp behövs.

Kontakta gärna mig om du vill ha mer information

Finn L Bangsgaard
LCIF koordinator
101V