LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Lions Clubs International Foundations uppgift är att stödja de insatser som lionklubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.

Mer om LCIF's fokusområden och dess historia finns att läsa här