LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Hjälpverksamhet Internationellt - Projekt Rent vattenlions bildspel bild03

Inriktningen för insamlingen är i första hand för att borra brunnar och därmed ge människorna på plats, rent vatten och möjlighet till en bashygien.
Insamlingens första etapp pågår fram till 30 september i år.

Miljoner människor lider akut brist på både mat och vatten i bland annat Somalia och de flesta av dem är barn. Långvarig torka och väpnade konflikter ligger bakom den stora bristen på både mat och vatten.

Rent vatten är en mänsklig rättighet enligt FN. Ändå dör varje dag 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten (enligt den nya definitionen som används med de globala målen). Lions Svergie är av de organisationer som nu arbetar för att hjälpa de värst drabbade.

Vidare säger projektledningen för Water Means Life och Sverges Lions ordförande Mats Granath ”att Sveriges Lions på detta sätt vill ta sitt sociala ansvar, genom att göra allt som vi kan, för att hjälpa i både det korta och långa perspektivet. Många som nu drabbas är vår framtid, det vill säga barnen. Därför är det extra viktigt för oss i Lions att hjälpa dessa så hårt drabbade barn”

”Varje barn/ungdom som vi räddar är en seger inte bara för Lions, utan framföralt för mänskligheten”