Lions Women Skill Training Center

Blogg för LWSTC - Odari, Nepal

toppbild1

220px Nepal topo en1Lions Women Skill Training Centre (LWSTC) ligger i byn Odari, vilken i sin tur tillhör Kapilvastu-distriket nära gränsen till Indien. Befolkningen livnär sig huvudsakligen på jordbruk. Risodlingarna är talrika och i en av dem ligger skolan som blev klar för invigning i slutet av mars månad 2007. Detta område ligger cirka 200 meter över havet till skillnad från Kathmandu som ligger på cirka 1500 meters höjd. Längst i norr finns ju de flesta av världens 10 högsta toppar, bland dem Mount Everest.

Sedan tidigare fanns i byn Odari en skola som byggts med svenskt stöd, kallad Skylark International School. Det blev därför naturligt att Lions projekterade yrkesskola kom att hamna strax intill Skylark. Distriktsguvernören Åke Björkman, Lions Distrikt 101SV, samordnade insatserna med stort stöd av framför allt Claes Löfstedt, Anette Axelsson och Jan Gustafsson. Temba Lama ledde med strama tyglar projektet på plats i Nepal. Till sist stod den där, Lions Women Skill Training Centre, klar att invigas.

17 svenskar reste med Claes Löfstedt som reseledare till Nepal. Vi såg den majestätiska skolan på långt håll, redan innan vi nått fram till Odari. Man hade rest tält åt oss att bo i utanför skolan. Vi närvaro skapade nyfikenhet, inte minst hos barnen som samlades i vår lilla tältstad.

Den 18 mars 2007 ägde invigningen rum. Gästerna kom från när och fjärran och i stora mängder. Färgprakten var enorm. Skolbarnen från Skylark bar skoluniform och framför allt kvinnorna spred invigningsglans i sina vackra klädesdräkter. Talen var långa och högtidliga. Vi hade fått en plats mitt på den heta och solbelysta hederstribunen.

Lions mäktiga skola i Odar
Det är tradition att man bygger portaler som denna vid fest eller andra högtidligheter som till exempel invigningar.

Vi svenskar satt alltså på hedersplats och fick deltaga i invigningsceremonin. Jag tror ingen i vårt resesällskap hade kunnat ana denna enorma uppståndelse kring invigningen. Var och en av oss fick äran att överlämna gåvor till de antagna eleverna.

Lions Barnen är nyfikna på
Grannskolans elever var mycket nyfikna på de 20 gäster som bodde i tält utanför skolan.
Lions Publiken växer1
Att nepaleserna tyckte det var högtidligt med invigningen av skolans syns på deras färgsprakande kläder.

Vi lärde känna nepaleserna som byggt och administrerat skolan fram tills den stod klar. De hade kämpat hårt i vind och regn för att bygga den resliga skolbyggnaden. 

Efter många långa, och delvis översatta tal, blev det dags för Åke Björkman att avtäcka minnesplattan i skinande blank mässing. När täckelset föll var inget svenskt öga torrt. Vi kände stor stolthet och verklig samhörighet med nepaleserna.

Lions Åke avtäcker skylten
Åke Björkman, distriksguvernör från Lions, avtäcker minnesskylten.

Under höstterminen 2007 startade utbildningen på bred front.

nepal map1
Nepal är ungefär en tredjedel av Sveriges yta. Längst uppe i norr finns Himalaya med 8 av världens 10 högsta bergstoppar. Längst i söder (ovanför namnet "India" på bilden), mellan Lumbini och Butwal, ligger LWSTC. Mitt i den bördiga jordbruksmarken hittar vi skolan, byggd som ett "U". Du ser skolan på Google-bilden nedanför denna text.

Google LWSTC1