LIONS CLUB
Huskvarna

Huskvarna fronttop1

LIONS CLUB Huskvarna

LIONS FIRAR I ÅR 100 ÅR

Vad är LIONS?

LIONS är en internationell sammanslutning av klubbar som bildades i Chicago den 7 juni 1917 och finns idag i hela världen.

Genom aktiva insatser hjälper vi människor som är i behov av stöd.

Detta sker bl a genom personligt stöd till ungdomar i form av ungdomsutbyte eller världsomfattande kampanjer för att exempelvis bekämpa ”onödig” blindhet

De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa.

All administration i alla led betalas av medlemarnas årsavgifter.

Lions arbetar aktivt för att främja freden i världen - Men tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor.

Lions fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Lions ansluter sig till FN:s deklaration om de Mänskliga rättigheterna.