LIONS CLUB
Huskvarna

Huskvarna fronttop1

LIONS CLUB Huskvarna

LIONS Syfte & etik

Lions Syfte

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
 • Att befrämja god samhällsanda
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling 0
 • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
 • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions Etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
 • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad 
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv 
 • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig
 • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd
 • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
 • Bygg upp i stället för att riva ner

Lions Valspråk: We serve - vi tjäna

Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet