LIONS CLUB
Huskvarna

Huskvarna fronttop1

LIONS CLUB Huskvarna

Lions forskningsfond har som vision att besegra folksjukdomarna

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar bildades 1981. Fonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning inom folksjukdomar. Lions forskningsfond är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

Tillsammans med Linköpings universitet och dess medicinska fakultet samverkar Lions forskningsfond och har därför en bred inriktning. Fonden är därför ett viktigt komplement/alternativ till fonder med specialinriktning.

Genom att donera en gåva till fonden kan du vara med och underlätta människors vardag idag och in i framtiden.

Vilka sjukdomar stöder Lions Forskningsfond?

Fonden stöder forskning om våra stora folksjukdomar:

 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Elakartade tumörsjukdomar
 • Ämnesomsättningssjukdomar, t.ex. diabetes
 • Sjukdomar i nervsystemet inkl. hjärnan
 • Psykisk ohälsa
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Regenerativ medicin
 • Immunsystemets sjukdomar, t.ex. allergi
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Infektions-sjukdomar
 • Sjukdomar i reproduktionsorganen

Fonden ger i första hand stöd till forskarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. De senaste åren har också anslag delats ut till forskare som är färdiga med sin forskarutbildning. Forskningen avser både grundforskning och klinisk forskning. Varje månad presenteras månadens forskare.

doctor 563429 1280

Hur kan jag bidra?

Forskningen finansieras och är helt beroende av gåvor/bidrag från privatpersoner, företag och Lionsklubbar.

Lions Forskningsfond har PG 90 02 36 – 1 eller BG 900-2361

Alla gåvor välkomnas!