LIONS CLUB
Huskvarna

Huskvarna fronttop1

LIONS CLUB Huskvarna

Nu i slutet av oktober skulle det varit examen och festligheter på skolan, årets elever skulle varit klara med sin utbildning fått sina certifikat och symaskiner

Men på grund av coronan är inget sig likt i år. Alla skolor i Nepal stängdes i mars och alla våra flickor lämnade skolan och åkte till sina hem.

Nu har sju månader gått och äntligen lite goda nyheter.

Coronaläget i södra Nepal, där skolan ligger, är lugnare och utbildningen på skolorna i området har startat igen.

Skolan styrelse har beslutet att starta undervisningen även på vår skola. Till att börja med för de flickor som har gång- eller cykelavstånd till skolan och bor i sina hem under utbildningen. 

Lwstc okt 20 8 k

Tjugo flickor kom till skolan den 1 oktober efter sju månaders väntan på att få komma tillbaka.

LWSTC okt 20 K

Går allt bra, flickorna håller sig friska och de nya rutinerna med handtvätt, munskydd och att hålla avstånd är inövade,

kommer internateleverna tillbaka, förhoppningsvis i slutet av november.

LWSTC Okt 20 11k