LIONS CLUB
Huskvarna

Huskvarna fronttop1

LIONS CLUB Huskvarna

Lions Clubs International Foundation

Lions internationella hjälpfond, LCIF, hjälper till efter katastrofer över hela världen, men gör mycket mer än så. Fonden satsar också på långsiktiga hjälpinsatser och på att bevilja anslag till många olika lokala lionprojekt över hela världen.

De långsiktiga projekten är bland andra kamp mot onödig blindhet (Sight First), stöd till ungdomar genom ett värdegrundsprogram för skolorna (Lions Quest) och vaccination mot mässling som var ett samarbete med Gates Foundation.