LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Övriga insamlingar

Insamlingar till div ungdomsaktiviteter mm

Klubbarna i distriktet samlar årligen in pengar till en särskilld ungdomsaktivitetskassa. Ur den kan sedan medel tas för att finnansiera Lions Quest, fredsaffisch tävling eller andra aktiviteter som gynnar ungdommar.