LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Lions Cancerfond Väst

Lions Distrikt 101 VG startade år 2010 ”Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige” (med kortnamnet Lions Cancerfond Väst)för att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumskliniken eller andra sjukvårdsinrättningar i Västsverige.

Lions Cancerfond Väst skall genom bidrag från Lionklubbarna och direkt från allmänheten i form av gåvor, donationer och testamenten insamla medel till cancerforskningen. Svensk Insamlingskontroll beslutade samma år att godkänna stiftelsen som innehavare av ett 90-konto, vilket innebär att Stiftelsen årligen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Precis som i alla aktiviteter och projekt, som Lions bedriver, genomförs allt arbete helt ideellt, vilket gör fondens totala kostnader mycket låga. Över åren skall fondens kostnader inte överstiga 5%. Våra administrativa kostnader är således avsevärt lägre än de flesta andra insamlingsfonder.

Cancerfonden 2019 09 29

 

Läs mer på lionscancerfond.se

Lions Forskningsfond

Lions Forskningsfonds vision och våra mål är att till slut besegra folksjukdomarna på samma sätt som forskningen har besegrat exempelvis turberkulosen som folksjukdom i Sverige.

Lions forskningsfond har en tradition att stödja ny forskning från unga icke disputerade forskare. På senare år stöder också fonden forskare som har avlagt sin doktorsexamen och avser forska vidare.

Målen är framtagna utifrån en omfattande diskussion i Lions Forskningsfonds styrelse.