LIONS CLUB

Distrikt 101-V

De Glömda Barnen i Adana, Turkiet

Det finns nu ca 3,5 miljoner flyktingar i Turkiet. De tillfälliga lägren saknar allt det nödvändigaste som mänskligheten behöver. Trygga bostäder/tält, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.
Barnen är de som lider allra mest. De har i sin tidiga ålder fått slitas upp ur sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet är raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga. Samtidigt ”mobbas” de av sina Turkiska jämnåriga barn vilket gör att de inte vill gå till skolan.
I Adana regionen finns det ca 250 000 registrerade flyktingar och ca 50 000 som inte är registrerade. I olika flyktingläger i närområdet finns ca 20 000. Resterande finns utspridda i äldre bostadsområden som är av mycket dålig kvalité.

Här kommer Sveriges Lions ta sitt ansvar och göra allt som Lions kan för att hjälpa på både kort och lång sikt. Många av flyktingbarnen är just i den ålder då de är som mest sårbara och formbara, därför är skola en nödvändighet för att inte tappa en generation. Barnen som inte utbildas blir frustrerade och blir därför en tickande "bomb" och en rekryteringsbas för "daesh".

”Varje barn/ungdom som vi räddar är inte bara en seger för Lions, det är framförallt en seger för mänskligheten”

De största behoven just nu enligt chefen för invandrarenheten i Adanaregionen är:

  • Mat, kläder, vitaminer, hälso- och hygienartiklar, mediciner.
  • Rent vatten och sanitära anläggningar.
  • Trygg miljö och tillgång till skola för barnen.
  • Säkra och trygga amper med ordentliga tält.

 

Lär mer om projektet på lions.se

Projekt Rent vatten

Hjälpverksamhet Internationellt - Projekt Rent vattenlions bildspel bild03

Inriktningen för insamlingen är i första hand för att borra brunnar och därmed ge människorna på plats, rent vatten och möjlighet till en bashygien.
Insamlingens första etapp pågår fram till 30 september i år.

Miljoner människor lider akut brist på både mat och vatten i bland annat Somalia och de flesta av dem är barn. Långvarig torka och väpnade konflikter ligger bakom den stora bristen på både mat och vatten.

Rent vatten är en mänsklig rättighet enligt FN. Ändå dör varje dag 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten (enligt den nya definitionen som används med de globala målen). Lions Svergie är av de organisationer som nu arbetar för att hjälpa de värst drabbade.

Vidare säger projektledningen för Water Means Life och Sverges Lions ordförande Mats Granath ”att Sveriges Lions på detta sätt vill ta sitt sociala ansvar, genom att göra allt som vi kan, för att hjälpa i både det korta och långa perspektivet. Många som nu drabbas är vår framtid, det vill säga barnen. Därför är det extra viktigt för oss i Lions att hjälpa dessa så hårt drabbade barn”

”Varje barn/ungdom som vi räddar är en seger inte bara för Lions, utan framföralt för mänskligheten”