LIONS CLUB

Distrikt 101-V

Detta är lokalt hjälpverksamhet

Hjälpverksamhet Lokalt

Inom vårt distrikt finns 89 klubbar. Förutom att bidra till de internationella och nationella aktiviteter som Lions bedriver jobbas det också lokalt. Hur det arbetet ser ut varierar från klubb till klubb. Men genom att besöka klubbarnas egna sidor kan du se vad de gör just där du bor. Du hittar klubbarnas hemsidor på startsidan.

Parasport Västergötlands Vision

 

Parasport 2

 

Lions distrikt 101 V 2020

Under rådande förhållande med Corona-19 som gör att man inte kan ordna möten som tidigare. Här kommer en kort rapport.

Västergötlands Parasportförbund är ett av 21 distrikt som tillhör Svenska Parasportförbundet.

I Västergötland finns det ett 60-tal föreningar som är anslutna till Parasport Västergötland.

Alla dessa föreningar har verksamheter för personer med en funktionsvariation. Parasport Västergötlands uppgift är att stötta dessa föreningar och skapa en paraidrott som passar varje individ utifrån deras funktionsvariation.

Parasport Västergötlands vision är följande:

”Parasport Västergötland skall vara det största specialdistriktsförbund inom Svenska Parasportförbundet”

Värdegrund

”Vi i Parasport Västergötland verkar för allas rätt att vara med, visar respekt för varandra, rent spel och visar att tillsammans är vi starka”

  • Vi är mycket stolta och glada att tillsammans med Lions distrikt 101 V kunna dela ut ett stipendium varje år till en/två unga lovande paraidrottare berättar Roger Lindh styrelseledamot i Västergötlands Parasportförbund som är den tillsammans med Björn Wahlenius Lions som ansvarar för stipendiet.
  • Vi riktar ett stort tack till Hedersrådet i Lions distrikt 101V och ser framemot att dela ut detta stipendium i många år. Roger Lindh/Björn Wahleniu

 

Parasport 1

 

Cookies

Vår webbplats använder cookies