LIONS CLUB

Habo

hjalpvhet glo24

Rumänienhjälpen

Hjälparbetet i Rumänien fortsätter

Ligia och Jan Englöf i Habo är två eldsjälar som brinner för sitt engagemang att hjälpa de som är svaga och utsatta. Deras största engagemang ligger hos dagcentret i Sighisoara, Metro Ministries Rumänien, där Ligia arbetade i 22 år, först som volontär i tre år och efter det som ansvarig för projektet innan hon flyttade till Sverige. Nu står dagcentret inför en omfattande renovering.

 

Dagcentret används bland annat till förskola, läxläsning och tonårsgrupper .I barnverksamheten ingår ca 250 barn. Centrat ligger i ett romskt område där det finns många fattiga och utsatta barn. Men alla barn är välkomna, både romer och rumäner och åldern på de som kommer är mellan 3 till 18 år. Det finns 6 anställda i centret och nu har ytterligare en socialarbetare kunnat anställas med hjälp av Lions pengar. Ligia är idag styrelsemedlem i Metro Ministries och jobbar med kommunikation och ”public relation” helt ideellt.

Dagcentret drivs med hjälp av bidrag från privatpersoner och organisationer, bland annat Lions i Habo. Huset är mellan 50–70 år och ägs av Metro Ministries. Huset donerades till organisationen av några tyskar vänner som hade köpt husettidigare. Men huset är nedslitet, och framförallt behövs en rejäl uppfräschning av badrum, toaletter, tvättstuga och kök.

Renovering och uppfräschning planeras

Janne berättar att han kontaktade Alf Andersson, byggkonsult, och frågade om han ville följa med till Rumänien för att göra en bedömning av situationen.

Alf följde med och tillsammans tittade de över alla ytor.Alf

Huset är på totalt 500 kvm fördelat på 2,5 plan, berättar Alf. Det som behöver åtgärdas framför allt är renovering och nybyggnation av toaletter och badrum, köket behöver renoveras och förråd ska göras till sovsalar. Det behövs också utrymningsvägar från översta plan, det finns inte alls idag. Alf visar på ritningarna han gjort över huset.

Tanken är att renoveringen ska dra igång i höst, och slutföras under nästa år. Men det måste finnas en ansvarig byggare på plats i Rumänien, och all arbetskraft kommer att vara ideell.

Vi känner en enorm tacksamhet till Alf som spontant följde med till Rumänien när han blev tillfrågad. Han har lagt ner ett stort arbete på att göra ritningar och kostnadskalkyl på helt frivillig väg. Vi är väldigt glada och tacksamma för detta, säger Janne Englöf.

 Stort engagemang        Varma klader

 Det är många som engagerar sig och är intresserade av att hjälpa till på många olika sätt. Ligia åker runt och informerar om   sitt arbete med de utsatta i Rumänien i olika sammanhang, bland annat har hon varit på Träffpunkt Habo.

 Det var fullsatt i lokalen då. Många vill hjälpa till, bland annat har vi ett projekt som heter Varma fötter där man kan skänka   varma kläder, sockor och pengar till stövlar som köps i Rumänien.Många har skänkt hemstickade tröjor och sockor som de   stickat för detta ändamålet, och det är gjort med sådan kärlek. Bland annat fick vi en stor kasse full med stickade tröjor som gjort av en dam på 102 år! Vi är så tacksamma för allt stöd och av hur   kärleksfullt  man hjälper till på det sätt man kan, avslutar Ligia.

 

 

 

 

 

Habo utökar samarbetet med Rumänien genom Jan och Ligia Englöf

Bengt Johansson Anders Egeborn Bjorn Borg Ligia Englof och Jan Englof ar glada for det utokade sammarbetet

 Året är 1990 och en ung Ligia Englöf får upp ögonen för de   rumänska romerna. Den upptäckten skulle förändra inte bara   hennes liv utan många hundras.

 - Jag är uppvuxen i en vanlig rumänsk familj och när jag väl fick se hur   dåligt det var i de romska områdena kunde jag inte bara gå därifrån   berättar Ligia när vi träffar henne, hennes man Jan och två representanter   för Lions Club i Habo.

 Då 1990 jobbade Ligia som ekonom och blev så berörd av sitt möte med de   boende i det romska området att hon och några vänner började gå dit varje   dag efter jobbet.

 - Jag jobbade, gick till området efter jobbet, gick hem, sov och sen började   om igen nästa dag. Ganska snart startade jag och mina vänner Metro   Ministries som är en ideell kristen organisation. Vår vision är att ge hopp,

Guds kärlek och hjälpa romska barn och familjer att integreras i det rumänska samhället.

Organisationen driver bland annat en förskola, eftermiddagsskola, barn och familjeprojekt i byar och lägerverksamhet på somrarna.

- Det är de årliga sommarlägrena som vi i Lions Habo har varit med och stöttat med 10 000 kronor per år sedan 2013 berättar Björn Borg och fortsätter men nu vill vi i Lions utöka vårt engagemang och kommer därför ge en större summa pengar under tre års tid.Elias och barn i Albesti

- Eftersom vi avslutat vårt samarbete med Litauen känns det nu roligt att kunna ge mer till något som är väl förankrat i både Rumänien genom Metro Ministries och här i Habo genom Jan och Ligia säger Anders Egeborn.

Sommarläger med svenska ungdomar

Varje år åker ett gäng ungdomar från Habo Missionsförsamling ner till Sighisoara som ligger i centrala Rumänien för att hjälpa till med två läger.

- Ungdomarna som följer med får förbereda aktiviteter och lekar, men deras främsta uppgift är att se barnen berättar Jan.

- Det är ofta ganska jobbiga resor och för att få följa med behöver man fyllt 17 år, man ska också vara med på några förträffar vi har där vi lär oss lite om rumänsk kultur, några fraser på rumänska och planerar. 

För de svenska ungdomarna kostar det ungefär 5 500 kronor att följa med, men många åker med flera år i rad. Elias Andreasson åker i år för sjätte gången, jag bad honom berätta varför.

- Det här resorna betyder oerhört mycket för mig. Att tillsammans med ett härligt gäng varje sommar få sprida Guds kärlek där det behövs är otroligt! Jag har verkligen fattat tycke för de som jag träffar varje sommar och jag har fått se dem växa upp.

Under de två veckor som de svenska ungdomarna är iväg hjälper de till med två olika slags läger. Dels ett läger där de som varit med i Metros barn och Albesti familje ungdomsverksamhet under hela året får åka.

 - Det lägret är som en morot att delta under hela året berättar Ligia, då får barnen åka iväg på ett   fyradagars läger där de bor på en lägergård.

 - Barnens lägerkostnad subventioneras genom olika bidrag men barnen betalar en   symbolisk  summa på   25  kronor och då får de sova i egen säng, äta tre mål mat varje dag   och börja morgonen med att duscha,   allt de inte har hemma.

 Det andra lägret de medverkar på är ett dagsläger. Då åker man ut till ett område och   samlar barnen på   en  stor gräsplätt och har olika aktiviteter för dem där.

- Barnen där är inte redo för att åka iväg nånstans. Ofta är hela familjen i behov av hjälp i   byarna säger Ligia

 

- I våra verksamheter hjälper vi behövande barn. Vi lär ut grunderna i livet som att inte   stjäla, att kunna sitta still och att kunna dela med sig av pennor och papper. Allt man   behöver för att så småningom kunna gå i skolan.

Eftermiddagsskola

Under vårt samtal får jag höra flera solskenshistorier om hur mycket verksamheten har hjälpt enskilda barn.

- Utan vår verksamhet hade många av de barnen inte ens klarat av att gå i förskolan, nu har vi tillockmed en kille som blivit professor.

För att Lions ska ha några pengar att bidra med behöver Haboborna med flera köpa många granar vid julen och handla mycket på vårmarknaden.

- Min familj har jobbat och bott i Habo i flera generationer, det känns roligt som ”gammal” Habobo att Lions nu vill öka sitt engagemang i Rumänien avslutar Jan Englöf.

 

Cookies

Vår webbplats använder cookies